مهندسان مشاور پارت

معماری – شهرسازی

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میرداماد، خیابان شهید حصاری، پلاک ۳۱

کدپستی: 1547913413

تلفن و فکس: 0212223510- 02122903816

ایمیل:‌ info@part.consulting